Pierwsza pomocBAZA INSTYTUCJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Baza instytucji świadczących usługi z zakresu pedagogiki dla Osób NiepełnosprawnychLp.

Nazwa instytucji

Adres

Numer telefonu

Adres strony

www

Godziny przyjmowania klientów

Obszar działań instytucji i formy świadczonej pomocy

Warunki korzystania z pomocy

Odpłatność

1

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POMORZE"

 

ul. Zwycięstwa 168 75-617 Koszalin 

 

94 342 40 53

brak

Codziennie, poza poniedziałkiem, 16.00-21.00

W środy Przyjmuje prawnik,

w czwartki od 18.00 przyjmuje terapeuta uzależnień,

w piątki

17.00- 19.00 psycholog.

Pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.

W Klubie odbywają się mityngi AA.

 

ogólnodostępne

bezpłatnie

2

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”

ul. Zwycięstwa 168, 75-950 Koszalin

 

94 340 35 22

www.mlodzi-mlodym.koszalin.pl

Poniedziałek:

16.30 - 19.00

Wtorek:

16.30 - 20.00

Środa:

16.30 - 20.00

Czwartek:

16.30 - 20.00

Piątek:

16.30 - 20.00

 

- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

wypoczynek

ogólnodostępne

bezpłatnie

3

"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna
Oddział w Koszalinie

 

ul. Zwycięstwa 168,

75-950 Koszalin

 

94 34 77 125

www.teenchallange.pl

na telefon

Świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym, , wspieranie rodziców i opiekunów w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej przy współpracy z innymi podmiotami

ogólnodostępne

bezpłatnie

4

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Zwycięstwa 119

75-601 Koszalin

943489006

666028185

www.medison.com.pl

8.00-15.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ,

bez skierowania

nieodpłatnie

5

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Szpitalna 2

75-950 Koszalin

 

94341606

943471611

www.poliklinika.koszalin.pl

7.30-15.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ,

bez skierowania

nieodpłatnie

6

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Monte Cassino 13

75-414 Koszalin

943430748

brak

7.30-15.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ, bez skierowania

nieodpłatnie

7

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

NZOZ „Monada"

ul. Kościuszki 7,

75-950 Koszalin

943417727

brak

8.00-15.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ

 

nieodpłatnie

8

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

ul. Racławicka 13,
75-620 Koszalin

947140202
947140232

www.poradnia.powiat.koszalin.pl

Codziennie od

8.00 -18.00

Wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie im wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz logopedycznego.

Dobrowolnie, bez skierowania

nieodpłatnie

9

Centrum Psychoterapii I Leczenia Uzależnień ANON

ul. Monte Casino 13,

75-414 Koszalin

943430748

brak

Poniedziałek-piątek
Rejestracja telefoniczna

8.30-14.00,

Usługi 8.30-20.00

Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnia psychologiczna

wizyta specjalistyczna  w ramach NFZ, wymagane skierowanie

nieodpłatnie

10

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Monte Cassino 13, 75-620 Koszalin

943430748

brak

Poniedziałek-piątek
Rejestracja telefoniczna

8.30-14.00,

Usługi 8.30-20.00

Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnia psychologiczna

wizyta specjalistyczna  w ramach NFZ, wymagane skierowanie

nieodpłatnie

11

Polskie Stowarzyszenie Stomijne POLILKO

Oddział Regionalny Koszalin,

ul. M.J. Piłsudzkiego 11-15, pokój 126.

75-950 Koszalin

Kwiryn Buzalski tel. 0693-581-103, 094 710 61 95,

www.polilko.pl

Placówka będzie pełniła rolę klubu, który czynny będzie we wtorki od godz. 9.00 do 12.00 i w piątki od godz. 15.00 do 17.00.

Jednym z głównych celów działalności jest zapewnienie jak najlepszej jakości życia osobom ze stomią.

ogólnodostępne

nieodpłatnie

12

Fundacja Salutis

 

 

ul. Piłsudskiego 28

75-511 Koszalin

604 280 007

www.fundacja-salutis.pl

na telefon

Fundacja Salutis otacza opieką osoby chore i niepełnosprawne. Podstawowym celem Fundacji Salutis jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym i niepełnosprawnym oraz przyczynianie się do poprawy stanu wiedzy i edukacji naszego społeczeństwa.

ogólnodostępne

nieodpłatnie     Baza instytucji świadczących usługi z zakresu psychologii dla Osób Niepełnosprawnych

 

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

Numer telefonu

Adres strony

www

Godziny przyjmowania klientów

Obszar działań instytucji i formy świadczonej pomocy

Warunki korzystania z pomocy

Odpłatność

1

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON 

ul. Słoneczna 15,

75 - 642 Koszalin

943470755

943470754

www.medison.com.pl

 8.00-15.00

Farmakoterapia, psychoterapia grupowa, indywidualna, psychoedukacja pacjentów i rodzin.

NFZ

nieodpłatnie

2

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Zwycięstwa 119

75-601 Koszalin

943489006

666028185

www.medison.com.pl

Pn-pt 8.00-16.00

czt 18

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ,

bez skierowania,

do psychologa ze skierowaniem

nieodpłatnie

3

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

ul. Szpitalna 2

75-950 Koszalin

 

943471611

943471612

www.poliklinika.koszalin

7.30-15.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ,

bez skierowania,

do psychologa ze skierowaniem

nieodpłatnie

4

Psychiatryczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Monte Cassino 13

75-414 Koszalin

943425315

Brak

7.30-11.00

Zapewnienie porady psychiatrycznej pacjentom ze wskazaniami do leczenia lub opieki środowiskowej

NFZ,

bez skierowania,

do psychologa ze skierowaniem

nieodpłatnie

5

Centrum Psychoterapii I Leczenia Uzależnień ANON

ul. Monte Casino 13,

75-414 Koszalin

943430748

943430071

Brak

Rejestracja

8.30-14.00

Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnia psychologiczna

Terapia uzależnień bez skierowania

Wizyta specjalistyczna w ramach NFZ, wymagane skierowanie

nieodpłatnie

6

Poradnia Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

NZOZ „Monada"

ul. Kościuszki 7,

75-950 Koszalin

943417727

Brak

8.15-18.15

Zapewnienie porady psychiatrycznej i psychologicznej dzieciom i młodzieży

NFZ,

bez skierowania,

do psychologa ze skierowaniem

nieodpłatnie

 

7

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 

ul. Racławicka 13 ,
75-620 Koszalin

947140202
947140232

www.poradnia.powiat.koszalin.pl

Codziennie od

8.00 -18.00

Wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie im wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz logopedycznego.

bez skierowania

Nieodpłatnie

 

8

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Jana z Kolna 24B

75-950 Koszalin

943410484

www.naszaporadnia.blogspot.com

Codziennie od

8.00 -18.00

Placówka diagnostyczno-rehabilitacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu, mowy oraz wadami współistniejącymi.

Indywidualne i grupowe

specjalistyczne programy terapeutyczne.

wymagane

skierowanie  lekarza posiadającego umowę z NFZ

nieodpłatnie

9

Koszalińskie Centrum Pomocy Osobom Autystycznym

NZOZ Centrum Opieki Medycznej „AUTYZM”

ul. Armii Krajowej 3a, 75-950 Koszalin

943402452

 606476508

www.autyzm-koszalin.pl

wt, śr, czt.

1300-18.00

Diagnoza i terapia osób z z autyzmem i zespołem Aspergera

NFZ

bez skierowania

nieodpłatnie

10

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej

ul. Dywizji Drezdeńskiej 13,

75-629 Koszalin

943461691 943461692

602108648 608635809

www.pctp.com.pl

8.00-15.00

Diagnoza i terapia dzieci z deficytami rozwojowymi-wczesne wspomaganie rozwoju

Na podstawie opinii poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

nieodpłatnie

11

Katolicka Poradnia Rodzinna

ul. Wł. Andersa 24

75-014 Koszalin

508143012

http://www.vocatiodei.pl

Pn, wt, czt, pt- 16-18

Poradnictwo rodzinne,   duszpasterskie, prawne, ds. uzależnień, psychologiczne, informacje o sektach

bez skierowania

nieodpłatnie

12

Stowarzyszenie Osób

Niepełnosprawnych Ich

Rodzin i Przyjaciół "Opoka"

ul. Wenedów 15d/3

75-847Koszalin

 

664006654

943464213

 

www.opoka.koszalin.pl

Pierwsza niedziela miesiąca godz.15.00 salka parafialna przy parafii św. Kazimierza

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, integrująca

bez skierowania

nieodpłatna

13

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR

ul. Gen. Wł. Andersa 6
75 – 014 Koszalin

943434910

601658107

www.ikar.koszalin.pl

Wg potrzeb

Działania na rzecz  osób niepełnosprawnych-integracja.
Upowszechnianie kultury i sportu.

bez skierowania

nieodpłatna

14

Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka”

ul. Morska 9,

75-512 Koszalin

943412946

brak

Codziennie

 8.00-19.00

Wsparcie kobiet z rakiem piersi, po mastektomii

bez skierowania

nieodpłatnie

15

Koszaliński Oddział Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

ul. Wyspiańskiego 4, 75-950 Koszalin

943450853

www.tolerancja.home.pl

Brak danych

Działania na rzecz osób i rodzin z problemem upośledzenia umysłowego

bez skierowania

nieodpłatnie

16

Koszaliński Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

ul. Św. Wojciecha 1

75-950 Koszalin

943412946

www.diabetyk.org.pl

Brak danych

Pomoc osobom chorym na cukrzycę

bez skierowania

nieodpłatnie

17

Koszaliński Oddział Polskiego Związku Niewidomych

ul. Zwycięstwa 168,

75-612Koszalin

943422566

 

www.pzn.org.pl

Wtorek, czwartek

9.00-16.00

Pomoc osobom słabowidzącym i niewidomym

bez skierowania

nieodpłatnie

18

Koszaliński Oddział Polskiego Związku Głuchych

 

ul. Gen. Wł. Andersa 24, 75-950 Koszalin

943422950

Brak danych

Codziennie

8.00-20.00

Pomoc osobom niedosłyszącym i głuchym

bez skierowania

nieodpłatnie

 Do góry